PC

Kognitiv rehabilitering med dataprogram används för att förbättra den kognitiva förmågan vid schizofreni, vilket kan göra att förmågan att klara vardagen och ett arbete förbättras.

I artikeln intervjuas professorer som forskar på dessa dataprogram.

Träningen förbättrar hjärnan genom att kontakter mellan hjärnceller förbättras eller att nya hjärnceller bildas.

En professor är så optimistisk att han tror att sådan träning kanske kan bota schizofreni i framtiden.

Läs mer på Discovery News.

Lägg till kommentar