Tanken är att möten och aktiviteter ska genomföras som främjar ungas engagemang att starta eller gå med i föreningar inom RSMH.

Vi vill även kunna erbjuda läger för unga så att de kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

För att lyckas med detta kommer projektledaren att samarbeta med distrikt, befintliga lokalföreningar och andra samarbetsaktörer.

Läs mer hos RSMH.