Få funktionshindrade går vidare från daglig verksamhet till arbete eller studier, trots att ett övergripande mål med verksamheten bör vara att utveckla den enskildes möjlighet till arbete.

Det visar en rapport från Socialstyrelsen.

Siffror visar också att allt fler barn som tidigare haft personlig assistans istället får insatsen boende för barn.

År 2017 hade omkring 3 000 personer med insatser enligt LSS en schizofrenidiagnos, vanföreställningssyndrom eller liknande. Av dessa hade cirka 2 000 insatsen boende för vuxna enligt LSS.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Risk att daglig verksamhet låser in människor skriver psykiatern Karin Flyckt i Dagens Samhälle. Tack Geta för tipset!