Eva Friberg, socionom, verksam som kurator och Anders Rydell, leg psykolog, specialist i organisationspsykologi.

Standardiseringen av den psykiska hälsovården nöter ned och fördärvar för både patienter och personal, skriver socionom Eva Friberg och psykolog Anders Rydell.

Läs mer i GP. Tack Geta för tipset!

Det är inte standardiseringen av den psykiatriska vården som är problemet, faktum är att patienterna har mycket att vinna på en sådan, skriver Ragnar Bern, psykolog i GP.