Fredrik Gothnier

I samhället idag ställs grupper mot varandra. Jag vet att det går att fatta vilka tokiga politiska beslut som helst. Så varför kan vi inte fatta besluten att bry oss om, och hjälpa alla grupper? Ju mer utsatt en person är – ju mer hjälp behöver personen.

Jag har sett att personer med psykisk ohälsa som börjar må bättre inte bara blir hjälpta av psykiatrin.

Att få ett liv med människor runt omkring en som bryr sig om eller känner kärlek till en och för vilka jag spelar roll är många gånger lika viktigt för den psykiska hälsan som andra insatser.

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige.

Jag anser att social isolering och samhällets för hårda krav på människor är en stor bidragande orsak.

Läs mer hos RSMHBloggen.

Du har inte rätt att posta kommentarer