Terje Reed och Thisbe Verner- Carlsson

Personer som kämpar med psykisk ohälsa, kan uppleva ökad grad av makt, både individuell och systematisk.

När vi upplever psykisk ohälsa så förlorar vi mer eller mindre kontroll över sidor hos oss själva.

Att inte kunna styra känslor, bli överväldigad av sorg, ångest, ilska eller mista lust och energi är alla olika former av att tappa kontrollen.

Precis som att förlora arbetsförmåga, vänskap och stigmatisering ifrån samhället kan upplevas som orimliga konsekvenser utanför personens kontroll.

Det viktigaste sättet att bearbeta psykiska hälsoplågor är därför att återupprätta vår upplevelse av mästrande och kontroll över eget liv.

Läs mer i RSMHBloggen.