Åsa Steinsaphir har jobbat som brukarinflytandesamordnare (BISAM) i fem år.

Hon och hennes kollegor för in patientperspektivet i psykiatrin och ger patienterna möjlighet att komma till tals.

Läs mer hos psykiatri.sll.se.