Yoga har prövats mot psykisk ohälsa med goda resultat.

Flera svenska studier har visat positiva hälsoeffekter.

Idag används yoga vid 250 vårdcentraler och sjukhus.

Läs mer hos RSMH.