Elvanse

Elvanse testas mot negativa symptom vid schizofreni

Rekommendationerna för läkemedelsbehandling av ADHD uppdateras nu p.g.a av ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer.

Förstahandsvalet för behandling av barn, unga och vuxna är metylfenidat (bl.a Concerta, Ritalin) och i vissa fall Strattera.

Andrahandsval är Elvanse eller Strattera för barn och ungdomar och för vuxna Elvanse Vuxen.

Risken för hjärt-kärlbiverkningar betonas och även om den är liten ska risken alltid värderas innan medicinerna används.

Läs mer i Läkemedelsvärlden.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2016-04-18 17:52
Jag har för mig att det ändrades, så vuxna fick Elvanse till vanlig taxa. I rekommendationerna nämns Elvanse till vuxna också. Några här med psykotiska besvär har fått försämrade psykossymptom av ADHD-mediciner. Kanske kan Elvanse vara skonsammare eftersom den testas mot negativa symptom vid schizofreni.
Citera
Geta
#1 Geta 2016-04-18 17:12
Elvanse vill Tikki få ordinerat för några år sedan. Då kostade en årsförbrukning cirka 50 000 kr om man bekostade medicinen själv.
Citera
Lägg till kommentar