75 % fler borde få Clozapin, mot självmordstankar och dålig effekt

Personer med schizofreni har en betydligt högre dödlighet än övrig befolkning, och får sämre vård vid kroppsliga sjukdomar, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

De med ekonomiskt bistånd får i mindre utsträckning rekommenderade antipsykotiska läkemedel.

Behandling med antipsykotika är viktigast och 85 % fick dem.

Självmordsbenägna eller vid svårbehandlade symtom rekommenderas behandling med Clozapin, men bara 25 % får det.

20 % får Akineton eller liknande mot antipsykotikabiverkningar.

Dödligheten vid schizofreni är närmare 2,5 gånger högre än normalt, men varierar mellan olika landsting. 

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Läs Viskas Kroppsliga sjukdomar.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2016-06-13 17:07
Det jag saknar uppgift om hos Socialstyrelsen är missbruk, som bidrar till överdödligheten och finns hos 25 % vid schizofreni. Intressant att 75 % fler borde får Clozapine. Idag får 30 % med schizofreni Clozapine, men enligt Socialstyrelsen borde det vara drygt 50 %. Inte långt från Kina där 65 % får Clozapine och det är mest i världen. Det diskuteras nu om blodprov för Clozapine skall bara tas en gång i månaden i ett år. Sedan bara koll vid infektioner eller vid misstanke om fel på blodbilden.

Det pågår tester av preparat, som kan ersätta Clozapine. Minst 2 preparat testas bl.a en dopamin-1 blockerare från Lundbeck = danskt läkemedelsföretag.
Citera
Lägg till kommentar