Funktionsrätt Sveriges Novusenkät visar att livssituationen för många personer med funktionsnedsättning och/eller kronisk sjukdom har påverkats på ett genomgripande sätt under coronapandemin.

”Enkäten bekräftar det som vi har sett under den här tiden, nämligen att samhällets stöd till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom inte är stabilt, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

De brister vi såg före pandemin, har fördjupats och förvärrats under det senaste halvåret.”

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige.