en svensk tiger

Ja, men inte just nu...

Skulle du klara dig på mindre än 10 000 kronor före skatt?

Varje månad? Under hela ditt liv?

Personer med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom som aldrig kan arbeta, tvingas leva i livslång fattigdom. Varför uppmärksammas inte den här gruppen?

Läs mer i ETC.

Läs Tips om din ekonomi.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2018-03-08 13:32
En sak som är viktig är också att psykiatrin erbjuder IPS-modellen till avlönat arbete. Bara 17 % av klinikerna kan erbjuda detta. Kanske kan 40 % av de med schizofreni arbeta mot dagens 8 %. 40 % får då en lön på 20000 kr/månad och bättre än sjukersättning.

Enligt Socialstyrelsen skall de som insjuknar i psykossjukdom direkt få jobb. Nu tar det väl tid att få genomslag för detta. Men på längre sikt kan det göra att färre får sjukersättning.
Citera
Geta
#1 Geta 2018-03-07 15:27
Många ålderspensionärer har så låg inkomst men problemet är om det har varit så hela livet.
Citera
Lägg till kommentar