I fattiga, avlägsna byar i Indonesien händer det att anhöriga kedjar fast personer med schizofreni, som blir våldsamma.

Här berättas om en 35-årig kvinna, som varit fastkedjad i 10 år innan hon upptäcktes av en läkare och fick medicin.

Hon är nu inte längre fastkedjad.

Läs mer i globalpost.

Du har inte rätt att posta kommentarer