Regeringen vill att polisen ska genomföra transporter av frihetsberövade där det är lämpligt.

Bra förslag, anser Läkarförbundet som pekar på att dagens regler där Kriminalvården har transportansvaret kan medföra fördröjningar för tvångsvårdade.

Ett problem är just att Kriminalvården inte utför transporter utanför kontorstid och inte har någon utryckningsmöjlighet.

Läs mer i Läkartidningen.