Region Stockholm har beslutat att oavsett var deras patienter tvångsvårdas så ska de inte betala någon avgift för vården.

Per Sternbeck på riksföreningen PAR, Patienter och anhöriga i rättspsykiatrin, välkomnar det nya beslutet och vill se en avgiftsfri tvångsvård i hela landet.

Läs mer hos P4 Stockholm.