Ledningen för rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö åtalsanmäls misstänkt för olagliga tvångsåtgärder av Inspektionen för vård och omsorg.

Läs mer i Dagens Medicin.

Rektorn på Marias skola misstänkte att hon vårdades vid den rättspsykiatriska öppenvården.

När uppgifterna bekräftades av sjukhuset stängdes Maria omedelbart av från sin undersköterskeutbildning.

Maria står nu utan utbildning och därmed utan sin fasta punkt i tillvaron.

- De har förstört min framtid, säger Maria.

Läs mera i Kvällsposten. Tack Nissegossen för tipset!

                                           

Det har länge varit tyst om hur regeringen tänker kring Psykiatrilagsutredningen, så tyst att vissa började undra om något ens skulle hända.

Men i slutet av augusti fick vi till slut ett livstecken, i form av en departementspromemoria. 

Psykiatrilagsutredningen kom för flera år sedan och debatterades livligt, bland annat för att förslagen skulle bli som en återgång till den gamla tvångslagstiftningen, där det var lättare än i dag att låsa in personer med tvång.

Läs mer i RSMHBloggen.

Personalens säkerhet hotas på rättspsykiatrin i Malmö.

Det uppger ett skyddsombud som nu slår larm till Region Skåne.

Läs mer hos SVT. Tack vnv för tipset!

                                        

Rutinen i Skåne har blivit att både ambulans och polis i regel möter upp när en patient för vilken vårdintyg skrivits behöver transporteras in till sjukhuset.

I de flesta fall kan patienten åka ambulans, i några fall är polis med i ambulansen.

I sällsynta fall är situationen sådan att säkerheten kräver transport i polisbil.

Det är ofta svårt att bedöma risken för incidenter i samband med omhändertagande av en patient med stöd av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.

Behov av polismedverkan ska alltid övervägas.

Läs mer i Läkartidningen.

Efter tre år som skötare inom Kristianstads psykvård slog samvetet till och Katja bestämde sig för att aldrig tvinga patienter till medicinering eller bältesläggning.

Då fick hon sparken. 

Läs mer i SVT. Tack vnv för tipset!