Forskning om psykiatrisk tvångsvård är komplicerad men viktig, bland annat för att ge en empirisk grund för antaganden om att vården gör nytta.

Patienternas upplevelse av och förståelse för tvångsaspekter i vården skiljer sig ofta från behandlarens.

Patientbemötandet tycks ha betydelse för ett positivt utfall av tvångsvård medan det är oklart vilka effekter som uppnås genom förändrad lagstiftning.

Läs mer i Läkartidningen.

Många av dem som får psykiatrisk tvångsvård får relativt ensidig vård, konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Enligt inventeringen får de flesta av dem som tvångsvårdas enbart läkemedelsbehandling, medan bara en mindre grupp får både läkemedelsbehandling, psykologisk behandling och omvårdnad/rehabilitering.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack, Geta för tipset!

En bättre kommunikation mellan psykiatri och polis ska leda till säkrare möten när människor ska hämtas till psykiatrisk vård av polis.

Nya regler från Socialstyrelsen betonar att psykiatrin först ska förmå personen att komma frivilligt innan man kallar på polis.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack, Geta för tipset!

Spännbälte inom psykiatrin är ingen historisk företeelse.

Den grymma metoden används fortfarande, men leder bara till maktlöshet och förtvivlan hos patienter och anhöriga.

En ung kvinna vid psykiatrin i södra Storstockholm har lagts i spännbälte över hundra gånger det senaste året, skriver journalisten Åsa Moberg.

Läs mer i Svenska Dagbladet. Tack, Geta för tipset!

Att äntligen skrota lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård är inte en dag för tidigt.

Lekmän i psykiatri tillåts ha alldeles för stort inflytande över innehållet i psykiatrisk vård och bedöma hur den ska ske.

Det blir allt tydligare hur orimligt det är att blanda ihop vård och straff.

Läs mer i Läkartidningen.

Personer som begår brott och bedöms som otillräkneliga ska slippa påföljd.

Andra psykiskt sjuka som döms för brott ska få fängelsestraff.

Det är ett av regeringens mål med en ny översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen.

Rättspsykiatrer välkomnar en förändring, men hyser oro för att resurserna inte förslår.

Läs mer i Läkartidningen.