– Det finns ju inte en möjlighet att man inte rapporterar in besök på vårdcentralen, men här är det tvångsåtgärder som man struntar i, säger Kerstin Evelius, regeringens nationella samordnare för insatser inom psykisk hälsa. 

Ingen vet hur ofta patienter spänns fast i svensk psykiatri.

Uppdrag gransknings genomgång visar att hundratals bältesläggningar saknas i statistiken – bara under 2017.

Läs mer hos SVT. Tack Geta för tipset!

Medeltiden där är 5 år, sedan kan det ta ytterligare 1-2 år för kommunerna kan inte ta hand om utskrivna

Det är fullt på Sveriges rättspsykiatriska kliniker, visar Aftonbladets kartläggning.

I Umeå tvingas man vårda brottsdömda patienter på vanliga avdelningar.

– Långa vårdtider och svårigheter att slussa ut patienterna i samhället tror jag är en faktor, säger Marianne Kristiansson, professor i rättspsykiatri.

Läs mer i Aftonbladet. Tack Geta för tipset!

  Sigmund Soback

Sigmund Soback, pensionär, f d klinikchef/chefsöverläkare, Stockholm

Användandet av bältesläggning har börjat diskuteras, inte minst efter en tragisk händelse då en ung man avled i samband med att han var lagd i bälte under tvångsvård.

För cirka 20 år sedan fanns fem barn- och ungdomspsykiatriska (BUP) och ett 20-tal vuxenpsykiatriska kliniker med slutenvård i Stockholms läns landsting (SLL).

Alla kliniker utom en använde bältesläggning i olika frekvens och omfattning.

Läs mer i Läkartidningen.

Anna Sahlen

Foto: Anna Sahlen, SVT

Den pågående debatten om livshotande långa bältesläggningar med anledning av den 34-årige Daniel Hallins död är viktig.

Den får mig också att tänka på mina egna erfarenheter som bälteslagd på sluten avdelning.

Läs mer vad Ann-Helén Andersson skriver i Aftonbladet.

”Daniel dog efter att legat fastspänd i 42 timmar.

Det får aldrig hända igen.

Fortfarande rapporteras 4 000 bältesläggningar per år, som drabbar ungefär 1 500 personer. Troligtvis förekommer fler.

Det är dags för psykiatrin att omvärdera sin syn på patienterna”, skriver Jimmie Trevett, förbundsordförande i RSMH.

Läs mer hos RSMH.

Fick tvångsvård på Danderyd Sjukhus

Efter sex månader inlåst på en sluten avdelning har gravt autistiske Sebastian fått en egen bostad nära sina föräldrar, något som föräldrarna kämpat för.

– Nu kommer belöningen, jag visste att det skulle bli bra, berättar Sebastians pappa Karl.

Läs mer hos SVT Stockholm.