Det är någon gång i slutet av 1990-talet, och jag befinner mig på den slutna psykiatriska avdelningen på Marieberg, Kristinehamn.

Jag är där för att besöka min storebror Henrik. Han är tvångsomhändertagen och går på medicinering.

Läs mer hos Wemlands-Tidningen.

Varför försvann plötsligt Socialstyrelsens analys av smittrisken mellan närstående och personer i riskgrupp?

Och vad hände med rekommendationen om att närstående borde avstå att förvärvsarbeta om det inte kunde ske utan risk för smitta?

Det skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med åtta andra förbund.

Läs mer hos Altinget.

Det sägs att ett psykisk trauma på många sätt påminner om en inre filmrulle som, mot vår vilja spelas upp på repeat.

Då min barndomsfamilj drabbades av en svår kris blev intensivt ältande min överlevnadsstrategi.

Läs mer hos YLE.

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa drabbas i högre utsträckning av skador än andra barn.

Risken är förhöjd upp till 17 års ålder men allra störst under det första levnadsåret, visar en från Karolinska Institutet.

Läs mer hos forskning.se.

RSMH startar ett nytt spännande projekt som uppmärksammar anhöriga till personer med psykisk ohälsa.

Genom utbildning och erfarenhetsutbyten kommer anhöriga att få stöttning för att i sin tur kunna hjälpa närstående som lider av psykisk ohälsa ännu bättre.

Läs mer hos RSMH.

Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom.

Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden.

Man kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de kommer att verka för att hitta och motivera barnen.

Läs mer hos Arvsfonden.