Tufft men också humoristiskt.

Så beskriver Simon Settergren, till vardags på Spiltan Fonder, sin uppväxt med en schizofren far.

Nu regidebuterar han med en filmen Kungen av Atlantis om sina erfarenheter.

Läs mer i Dagens Industri.

Avdelningen har brustit i handläggningen när man inte informerat en vårdnadshavare om en 14-årings suicidförsök, anser Justitieombudsmannen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Många föräldrar med psykossjukdom tycker att det är svårt att prata med sina barn om sitt psykiska mående.

Samtidigt kan barn ha svårt att förstå vad som händer och känna oro för föräldern.

För att uppmärksamma barnen och deras behov har en ny samtalsmodell tagits fram inom psykosvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samtalsmodellen Kungsliljan är utarbetad av kurator Annika Åkvist och skötare Anette Ståhlberg, vid psykosmottagningen på sjukhuset.

Den kommer nu att införas inom verksamheten.

Läs mer hos 24Uppsala.se.

Ilona Mäenpää stöttar sin dotter Sigrid Sundell så mycket hon orkar och Sigrid tillåter. Bild: Sus Productions

För mamma Ilona Mäenpää i Finland har Sigrids mentala ohälsa inneburit en livslång kamp för att dottern ska må bra så bra som möjligt.

Läs mer hos YLE.

Egna erfarenheter av schizofreni stod på programmet på utbildningsdagen i Missionsskyrkan i Linköping, från vänster Eva-Mari Thomas, Schizofreniförbundet, Åsa Höij föreläsare, och Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet. 

En mamma som hör demoner.

Eller ett hem i kaos.

Barn som lever med föräldrar med psykisk sjukdom glöms lätt bort i diskussionerna om psykisk ohälsa.

Läs mer hos Corren.

Anhöriga upplevde både objektiv och subjektiv omsorgsbörda.

Den objektiva omsorgsbördan beskrevs i relation till praktiska göromål som att skapa struktur, bistå ekonomiskt och hjälpa till med myndighetskontakter men också att alltid finnas tillgänglig.

Den subjektiva bördan beskrevs som oro, rädsla, ilska samt skuld och skam kopplat till sjukdomens stigma.

Resultatet visade att anhörigas behov av stöd handlade om allt från information och avlastning till någon att prata med.

Läs studien hos Schizofreniförbundet (pdf-fil).