Foto: Astrid Adelgren/Sveriges Radio

Anneli Malmborg berättar om hur det är att ta hand om sin bror som levt med schizofreni i snart 30 år.

När det varit som värst har hennes bror hört upp emot 500 röster som tillsammans med hallucinationer gör hans liv till ett helvete.

Läs mer hos P4 Blekinge.

Annika Sydberger-Norrmans dotter drabbades av psykisk ohälsa som ung vuxen. Foto: Carina Holmberg/Sveriges Radio

Det är samma lagar som gäller både den vanliga vården och psykiatrin. 

Men för psykiatrin kan sekretessen få större konsekvenser för de anhöriga. 

I botten ligger gamla fördomar om psykisk ohälsa.

Lyssna hos Sveriges Radio i 11 min. Tack Geta för tipset!

Tufft men också humoristiskt.

Så beskriver Simon Settergren, till vardags på Spiltan Fonder, sin uppväxt med en schizofren far.

Nu regidebuterar han med en filmen Kungen av Atlantis om sina erfarenheter.

Läs mer i Dagens Industri.

Många föräldrar med psykossjukdom tycker att det är svårt att prata med sina barn om sitt psykiska mående.

Samtidigt kan barn ha svårt att förstå vad som händer och känna oro för föräldern.

För att uppmärksamma barnen och deras behov har en ny samtalsmodell tagits fram inom psykosvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Samtalsmodellen Kungsliljan är utarbetad av kurator Annika Åkvist och skötare Anette Ståhlberg, vid psykosmottagningen på sjukhuset.

Den kommer nu att införas inom verksamheten.

Läs mer hos 24Uppsala.se.

Avdelningen har brustit i handläggningen när man inte informerat en vårdnadshavare om en 14-årings suicidförsök, anser Justitieombudsmannen.

Läs mer i Dagens Medicin.

Egna erfarenheter av schizofreni stod på programmet på utbildningsdagen i Missionsskyrkan i Linköping, från vänster Eva-Mari Thomas, Schizofreniförbundet, Åsa Höij föreläsare, och Margaretha Herthelius, Schizofreniförbundet. 

En mamma som hör demoner.

Eller ett hem i kaos.

Barn som lever med föräldrar med psykisk sjukdom glöms lätt bort i diskussionerna om psykisk ohälsa.

Läs mer hos Corren.