Boken handlar om borderline, som kan ge psykos vid stress hos vissa

Det finns en risk att den kliniska psykiatrin i entusiasm över dagens hjärnforskning upprepar misstag från tidigare decennier, skriver Johan Cullberg i ett öppet brev till författaren Predrag Petrovic av boken Känslostormar.

Läs mer i Läkartidningen.

Replik Vetenskap är basen för den humanism vi strävar efter skriver Predrag Petrovic i Läkartidningen.

Boken finns på Adlibris.se för 242 kr.

Kommentarer   
Admin1
#6 Admin1 2016-09-08 17:24
Psykoanalys testades mot schizofreni på amerikanska mentalsjukhus på 60-talet, men gav försämring.
Admin1
#5 Admin1 2016-09-07 22:04
Läkartidningen. har nu mobilanpassad sajt, vilket vi haft länge. Läkartidningen är den bästa psykiatritidskriften på svenska.
Geta
#4 Geta 2016-09-06 22:37
Jag menar mer trauman vid borderline.
Admin1
#3 Admin1 2016-09-06 22:23
Alla med schizofreni har inte haft trauman, så man kan få psykos ändå. Men det kan också vara så att tidiga tecken på psykos kan göra att ökad risk för också att trauman uppstår t.ex kör vårdslöst eller tar för stora risker. Många har kognitiv nedsättning år innan första psykosen.
Geta
#2 Geta 2016-09-06 20:46
Jag håller mer på Johan Cullberg. Miljön och trauman har betydelse.
Admin1
#1 Admin1 2016-09-06 20:43
Petrovic skriver intressanta saker:
" Den moderna hjärnforskningen ser hjärnan som ett organ vars främsta uppgift är att hela tiden dynamiskt anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö. Framstående hjärnteoretiker hävdar till och med att hjärnan är en modell av omvärlden. Hjärnan formas helt enkelt av allt det vi varit med om. Det här gäller naturligtvis även vid emotionell instabilitet, där genetik och miljö (även traumatiska händelser) båda är viktiga komponenter för att utveckla tillståndet."

"Psykoanalysens avgörande problem har varit att rörelsen traditionellt inte accepterat Poppers idé om falsifiering. Den har med andra ord sällan utsatts för en vetenskaplig granskning. Därför har modellerna inte kunnat förändras i en iterativ process och på så sätt närma sig verkliga orsakssamband. I stället har dogmer skapats, vilka ibland varit vettiga, men ofta hur tokiga som helst. Och alla har haft samma tyngd och lika rätt."

Du har inte rätt att posta kommentarer