Inre klockan går oregelbundet vid schizofreni

klocka

En metaanalys undersökte tidsuppfattningen och tidsinformationsprocesseringen hos personer med schizofreni i 68 studier under 65 år.

Personer med schizofreni har en annorlunda tidsuppfattning än hos friska.

Det är mycket större variation i sättet hur ett tidsintervall uppfattas hos personer med schizofreni än normalt.

Vid schizofreni är också mindre precisa när det gäller att bedöma tidsordningen av händelser.

En teori är att fel i tidsinformationprocesseringen kan ge symptom som hallucinationer och urkoppling mellan handlingar och tankar.

Resultaten tyder på att den inre klockan vid schizofreni går inte i konstant hastighet.

Läs mer hos NEWS Medical.

0
0
0
s2smodern

Insjuknande i unga år inte så allvarligt

kvinna

En litteraturstudie har gjorts på hur schizofreni, som börjar i tonåren påverkar sjukdomsförloppet.

Det har ansetts att man kan bli mycket sjukare då, men resultatet blev att det finns en liten statistiskt sett signifikant skillnad, som tyder på försämring.

Inte så tydlig som ansetts tidigare.

Män som insjuknar tidigt kan ha en särskilt dålig prognos.

Försämring sker vid lång obehandlad psykos, psykos i familjen och vid missbruk.

Tidigare insjuknande ger längre tids sjukdom, större kostnader för samhället både i arbetsförlust och vårdkostnader

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs originalartikeln i fulltext.

0
0
0
s2smodern

Ny gen kopplas till psykos

gen

Isländska forskare har hittat en gen som verkar ha stor inverkan på risken att drabbas av psykos.

De identifierat en genförändring som gör att ett visst protein, som bland annat finns i hjärnan, tillverkas på ett felaktigt sätt i kroppen.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack Johannes för tipset!

Läs Abstract hos Nature Genetics.

0
0
0
s2smodern

Inflammation, immunfunktion och schizofreni

Immunsystemet eller infektionsförsvaret är väldigt komplext

Det finns starka bevis för att många olika kontaktvägar eller kombinationer av kontaktvägar vid schizofreni kan ge subklasser av sjukdomen, som svarar olika på olika sorts terapier.

I framtiden kan vi klassificera schizofreni i undergrupper, som inflammatorisk, dopaminerg, glutaminerg eller genetisk.

Genom att identifiera dessa subgrupper kan de få speciell behandling för att minska återfall och kvarvarande symptom.

Dessutom kan det ge tidigare diagnos och identifiering av hög risk individer, som skall ge möjlighet för tidig intervention och bättre behandlingsresultat.

Läs mer hos Psychiatric Times.

0
0
0
s2smodern

Med extra kilon följer död och sjukdom

Karin Bojs

Karin Bojs, som skrivit artikeln Foto: Ulrica Zwenger

Fetma och övervikt orsakar 40 miljoner förtida dödsfall om året, och även mycket av världens sjukdom.

Det visar den hittills största och mest välgjorda undersökningen.

Läs mer i Dagens Nyheter.

0
0
0
s2smodern

Pruninghypotesen fel?

spines

Bristen på spines ger sämre kontakt mellan nerver i hjärnan

Överpruning i tonåren där för mycket kontakter i form av större spines rensas bort anses spela en stor roll för uppkomsten av schizofreni.

En ny studie med mikroskopi utmanar denna hypotes, eftersom bara mindre spines minskade, men inte större spines.

De tyder på att brist på spines orsakas av att inte spines kan skapas och/eller stabilisera nya eller kortvariga spines.

Det gör att hypotesen om överpruning måste omprövas.

Om CACNB4 är överaktiv så minskar mindre spines hos nerver som odlas i skålar. 

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern