Forskarna har funnit att schizofrengenerna försvinner långsamt med tiden från människans gener och att schizofreni kan i framtiden kanske försvinna som sjukdom.

Neandertalarna och Denisovan hade fler schizofrenigener i sitt genom än vad vi har idag och gener har alltså försvunnit.

Men inga skillnader sågs för autism, depression och bipolär.

Vid schizofreni är ärftligheten hög, vilket leder till färre barn föds och färre med schizofreni.

Läs mer hos University of Melbourne.

Svensken Jarl Flensmark skrev 2012 en hypotesartikel om att schizofrenin uppstod för 1000 år sedan, när skor med klack började användas.

En bloggare har fördjupat sig i teorin och i Jens Flensmark, som visade sig vara en äldre hobbyforskare från Malmö.

Läs mer hos Discover.

Albert Einstein hade en son med schizofreni, liksom Nobelpristagaren James Watson

”Hyperreflektivitet” kan hjälpa kreativiteten – till en viss gräns.

Den danska studien baseras på sjukvårds-information om nära 12 000 universitetsanställda och deras första och andra gradens anhöriga.

Resultatet visar en signifikant ökad förekomst av schizofreni bland syskon, barn och syskonbarn till akademikerna jämfört med befolkningsgenomsnittet.

För bipolär sjukdom var risken signifikant högre för föräldrar, far- och morföräldrar och syskonbarn.

Den schizofrena patientens ”hyperreflektivitet” och tendens att ifrågasätta vedertagna sanningar kan ge ökad kreativitet hos de anhöriga, som alltså delvis delar deras arvsanlag.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Forskaren Anna Falk, Karolinska Institutet

Kan transplantation av omprogrammerade stamceller bli en framtida behandling mot psykiatriska sjukdomar?

Än har grundforskningen långt kvar – men framstegen är snabba.

Läs mer hos Vetenskapsradion. Tack boe för tipset!

Psykos orsakas av förhöjt dopamin i hjärnan och antipsykotika blockerar dopamin.

Forskare har funnit att en aktivator av genen IGF2 metyleras (epigenetisk förändring) och slås på, vilket försämrar synapsernas funktion, men ökar även tillverkningen av dopamin.

Det är alltså både för mycket dopamin och störd synapsfunktion, som ger psykos.

Läs mer hos ScienceDaily.

Risken för autism och depression hos en person ökar om hens mamma under graviditeten vårdats på sjukhus med en infektion.

Det visar en stor svensk observationsstudie på närmare 1,8 miljoner barn.

Däremot fanns det ingen koppling mellan sjukhusinläggning med infektionsdiagnos under graviditet och två andra studerade psykiatriska diagnoser hos barnen: bipolär sjukdom och psykos, inklusive schizofreni.

Läs mer hos forskning.se.