Livsstil länk mellan DNA-förändring och sjukdom

Epigenetiska förändringar är nog ett sätt att bättre anpassa oss till miljön

Yttre faktorer som livsstil har stor betydelse för kopplingen mellan epigenetiska förändringar i vårt DNA och risken för sjukdom, visar en studie vid Uppsala universitet.

Tidigare studier har visat att det finns en stark koppling mellan epigenetiska förändringar och risken för sjukdomar så som hjärtinfarkt, astma, reumatism och schizofreni.

Läs mer hos forskning.se.

0
0
0
s2smodern

Kaffe kan få diabetessjuka att leva längre

kaffe

Personer med schizofreni sägs dricka mycket kaffe

Det ser ut som att både kaffe och te kopplas till en bättre överlevnad bland kvinnliga patienter med diabetes.

Sannolikheten att dö i förtid var 51 procent lägre bland kvinnor som fick upp till 100 milligram koffein dagligen, alltså en kopp kaffe, jämfört med kvinnliga patienter som inte fick i sig den mängden.

För kvinnor som konsumerade minst 200 milligram koffein varje dag låg siffran i stället på 66 procent.

Läs mer i Dagens Medicin.

0
0
0
s2smodern

Schizofreni och minnesstörningar

mus

Genom att framkalla schizofreni hos möss med att ta bort 22q11.2 genen kunde amerikanska forskare påvisa störningar i hjärnans centrum för navigering i rummet (en del av hippocampus) - hjärnans interna GPS - kan orsaka i några av de allvarliga minnesstörningar, som finns vid schizofreni.

Det minne som studerades var händelseminne dvs minne var en viss händelse inträffade.

Om mössens vattenställe flyttades så flyttades hos normala möss stället i hjärnan där vattenstället markerades, men mössen med schizofreni klarade inte av flytten i hjärnan utan blev kvar på det gamla stället.

Det är första gången något liknande har observerats i en djurmodell av schizofreni.

Fyndet kan ge en möjlighet att behandla minnesstörningar vid schizofreni, vilket ännu inte lyckats med läkemedel.

Läs mer hos EurekAlert.

Läs Abstract i Neuroscience.

0
0
0
s2smodern

För lågt PH-värde i hjärnan vid schizofreni?

mjölksyra eller laktat

Mjölksyra

Ökad surhetsgrad i hjärnan vid schizofreni, bipolär och panikångest ger möjlighet till ny typ av behandling?

Att hjärnan kan få ökad surhet kan bero på koldioxid, som kan reagera med vatten och omvandlas till kolsyra samt också mjölksyra (laktat).

Att hjärnan kan få ökad surhet vid schizofreni och bipolär kan bero på förhöjd hjärnaktivitet.

En annan orsak kan vara fel på mitokondrierna som bildar kroppens energi.

Studier på råttor tyder på att surt PH kan påverka vissa receptorer och ändra djurens beteende.

Läs mer hos Scientific American.

0
0
0
s2smodern

MS besläktad med autoimmun schizofreni

cover

En översiktsartikel föreslår att multipel skleros (MS) kan vara besläktad med en undergrupp av schizofreni.

Vid MS kan förekomma ökad risk för schizofreni och bipolär.

I båda fallen kan det vara en autoimmun sjukdom och onormaliteter finns i immunsystemet för båda sjukdomarna.

I båda fallen kommer sjukdomen i tidig vuxen ålder och utlöst av infektioner.

Skillnader finns dock MS drabbar mest kvinnor medan schizofreni drabbar män och kvinnor lika.

Båda sjukdomarna kan finnas hos samma person eller i samma familj.

Läs mer hos MultipleSclerosis News Today.

Läs hela artikeln hos Int. J. Mol. Sci. 2017, 18(8), 1760.

Uppgifter finns om att autoimmunitet kan finnas hos 3-10 % av schizofrenin. Antipsykotika ger dålig effekt då.

0
0
0
s2smodern

Action-spel kan öka risken för bl.a schizofreni?

Call of duty

En studie har visat att de som ofta spelar actionspel, som Call of Duty får minskad mängd av grå substans i hippocampus, som är kopplat till minne.

Det kan skapa allvarliga psykiska problem och risk för neurologiska sjukdomar.

Depression, schizofreni och Alzheimers kan öka i risk.

3 D Mario spel hade motsatt effekt på hippocampus, som action-spel.

Läs mer hos PC Games.

Läs artikeln i Molecular Psychiatry.

0
0
0
s2smodern