En studie har gjorts där friska personer fått amfetamin för att höja dopamin, men de fick ej psykos.

Det tyder på att dopaminfrisättningen är noga reglerad i prefrontala kortex så rätt mängd frisätts.

För personer med schizofreni och som aldrig fått antipsykotika var dopaminfrisättningen felaktig och därför blev det för mycket dopamin.

Prefrontala kortex är ett område i hjärnan, där språk, känslor och minne sammanstrålar.

Läs mer hos MedicalXpress.

Mitt namn är Lars Helldin.

Jag är läkare och specialist i psykiatri, har arbetat på Näl och i NU-sjukvården sedan 1989.

Jag är docent i medicinsk psykologi vid Karlstads universitet.

Mitt specialområde är psykossjukdomar och främst schizofreni.

Läs mer i ttela.

Amerikanska forskare har funnit att det finns två olika typer av schizofreni om magnetröntgen bilder på hjärnan studeras med en teknik, som justerar för vissa avvikelser, som ålder, kön mm.

Den första typen hade mindre volym av grå substans medan den andra typen, som utgjorde 40 % hade nästan helt normala hjärnor.

Hos sista gruppen var hjärnans striatum förstorad, men kliniskt sett skilde den sig inte från första typen.

Det var enbart magnetröntgen, som skilde dem åt.

Läs mer hos Science Daily.

En kraftig genetisk koppling mellan kroppsvikt (BMI) och vanliga psykiska sjukdomar har en studie på 500 000 individer visat.

De genetiska riskvarianterna för depression och bipolär var kopplade till ökande vikt, medan majoriteten för riskvarianterna för schizofreni gav minskad vikt.

Om man har risk för att få schizofreni är chansen mindre att vara överviktig.

Läs mer hos Medscape.

Risken att exempelvis drabbas av schizofreni, är 147 procent högre hos människor som utsätts för höga halter av luftföroreningar.

Det här skriver brittiska CityMetric, som utifrån studier och analyser rapporterar globalt om bland annat de negativa effekterna av urbaniseringen.

Läs mer hos Dagens PS.

Peter Salgo är professor i medicin and anestesiologi vid NewYork-Presbyterian Hospital och Columbia University Vagelos College för läkare och kirurger i New York, New York.

Han intervjuar en professor i psykiatri, som säger att vårdcentralerna kan inte upptäcka och behandla schizofreni annat än i ett senare stabilt läge, men kontakt med psykiater bedöms behövas ibland.

Idag har man oftast haft symptom i ett år innan man hamnar hos psykiatern.

Det gäller att upptäcka psykossymptomen så tidigt som möjligt.

Problemet är att de med psykossymptom inte inser att det är sjukligt.

Läs mer hos MD.