Likheter mellan autism, schizofreni och bipolär, men bara delvis depression

Science

En studie har gjorts på hjärnor från avlidna för att se hur proteiner bildas från generna vid autism, schizofreni, bipolär, depression och alkoholism. Tidigare har gener jämförts, men nu ville man undersöka hur generna utnyttjas.

Bipolär överlappade den mesta kortikala aktiviteten med schizofreni, vilket inte tyder på en skarp skillnad mellan diagnoserna.

Autism hade högre aktivitet i kortex än schizofreni, vilket tyder på överaktivitet där.

Vid bipolär, schizofreni och autism minskade ämnen som styr nervaktiviteten och tyder på förändrad nervkommunikation.

Vid autism fanns överaktiva mikrogliaceller, som skyddar mot inflammation.

Depression överlappar delvis schizofreni och bipolär, men har fel på hormonsignaleringen också.

Alkoholism hade ingen likhet alls med de psykiska sjukdomarna.

Läs mer hos Science.

Läs mer hos Local10.com.

0
0
0
s2smodern

Efter första psykosen 58 % i remission

USA

USA hade 71 % återhämtade medan Europa sämst på 22 %

Remission och återhämtning efter första psykosen hos vuxna är högre än tidigare uppskattningar visar en metaanalys studie. Hela 58 % var i remission under 5 år och baserat på 12 000 personer. Tidigare angavs 40 %.

Återhämtade var 38 % efter 7 år och med 9 600 personer. 2013 rapporterades att 13 % var återhämtade.

Affektiva psykoser (bipolära eller depression) hade bättre resultat än schizofreni (56 %) med remission hos 79 % och återhämtning hos 85 % (schizofreni 30 %).

Nordamerika hade högst återhämtning 71 %, Asien 35 %, Australien 28 % och Europa 22 %.

Läs mer hos Medscape.

0
0
0
s2smodern

4 schizofreniframkallande faktorer: cannabis, stress, födelsekomplikationer och lågt folat

Risk

En metanalys har gjorts på de riskfaktorer i miljön ( 41) och de ämnen i blodet (57), som förknippats med ökad risk för att få schizofrenilika sjukdomar.

Totalt 98 sådana riskkopplingar har beskrivits i litteraturen.

De enda där starka bevis fanns för en högre risk var användning av cannabis, stress under livet från barndom och framåt, födelsekomplikationer och låg mängd folat i blodet.

Det var alltså bara 4 % av riskfaktorerna, som var tydligt bevisade.

Läs mer hos The Mental Elf.

Läs Abstract i Acta Psychiatric Scandinavica.

0
0
0
s2smodern

Kraftig ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna

Peter Salmi

Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år.

För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent.

De alarmerande siffrorna presenterar Socialstyrelsen idag i en ny rapport om utvecklingen av den psykiska ohälsan hos barn och unga, åren 2006-2016.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

0
0
0
s2smodern

Big Data kan förbättra psykvården

Big Data

En mycket läsvärd artikel

Psykiska sjukdomar utgör en stor sjukdomsbörda över hela världen, men framstegen i att sköta och behandla dem har i stort stannat upp.

Men genom att använda Big Data kan dagens dödläge brytas och öppna nya vägar till bättre diagnos, behandling och prevention av dessa sjukdomar.

Läs mer hos Nature Medicine.

0
0
0
s2smodern

Risken för psykos varierar hos både individen och dennes livsmiljö

Paris gav 8 gånger större risk att nyinsjukna i psykos än Santiago, Spanien

En studie över risken att nyinsjukna i psykos har gjorts i sex länder.

Risken för att nyinsjukna var 21 per 100 000 person-år.

Risken var lägst i Santiago, Spanien och 8 gånger högre i Paris.

Högre risk fanns hos unga, män, ras/etniska minoriteter (1,6 x) samt de som inte bodde i områden där bostaden ägs av en själv.

När behovet av psykiatrisk vård planeras både för individ och områden måste hänsyn till detta tas.

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern