Sten Linnarsson, professor i molekylär systembiologi. Foto: Ulf Sirborn.

För att bättre förstå hur hjärnan utvecklas ska Sten Linnarsson skapa en detaljerad karta över den mänskliga hjärnan.

För detta tilldelas han 10 miljoner från Kungl. Vetenskapsakademien.

Autism och schizofreni är sjukdomar som man misstänker hänger ihop med onormala förändringar i samband med hjärnans utveckling.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Cynthia Bulik, professor Foto: Ulf Siborn

I en ny stor studie, publicerad i Nature Genetics, har forskare vid Karolinska institutet i samarbete med en rad andra internationella forskare hittat åtta genvarianter som kan kopplas till anorexi.

Förutom åtta genvarianter som var vanligare vid anorexia nervosa fann forskarna att den genetiska risken för anorexi överlappar med den genetiska risken för andra psykiatriska sjukdomar som tvångssyndrom, depression och schizofreni.

Anorexia nervosa kan vara en ”metabolisk-psykiatrisk sjukdom”.

Läs mer hos Life Science Sweden.

Forskarna har funnit att schizofrengenerna försvinner långsamt med tiden från människans gener och att schizofreni kan i framtiden kanske försvinna som sjukdom.

Neandertalarna och Denisovan hade fler schizofrenigener i sitt genom än vad vi har idag och gener har alltså försvunnit.

Men inga skillnader sågs för autism, depression och bipolär.

Vid schizofreni är ärftligheten hög, vilket leder till färre barn föds och färre med schizofreni.

Läs mer hos University of Melbourne.

Albert Einstein hade en son med schizofreni, liksom Nobelpristagaren James Watson

”Hyperreflektivitet” kan hjälpa kreativiteten – till en viss gräns.

Den danska studien baseras på sjukvårds-information om nära 12 000 universitetsanställda och deras första och andra gradens anhöriga.

Resultatet visar en signifikant ökad förekomst av schizofreni bland syskon, barn och syskonbarn till akademikerna jämfört med befolkningsgenomsnittet.

För bipolär sjukdom var risken signifikant högre för föräldrar, far- och morföräldrar och syskonbarn.

Den schizofrena patientens ”hyperreflektivitet” och tendens att ifrågasätta vedertagna sanningar kan ge ökad kreativitet hos de anhöriga, som alltså delvis delar deras arvsanlag.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.

Svensken Jarl Flensmark skrev 2012 en hypotesartikel om att schizofrenin uppstod för 1000 år sedan, när skor med klack började användas.

En bloggare har fördjupat sig i teorin och i Jens Flensmark, som visade sig vara en äldre hobbyforskare från Malmö.

Läs mer hos Discover.

Psykos orsakas av förhöjt dopamin i hjärnan och antipsykotika blockerar dopamin.

Forskare har funnit att en aktivator av genen IGF2 metyleras (epigenetisk förändring) och slås på, vilket försämrar synapsernas funktion, men ökar även tillverkningen av dopamin.

Det är alltså både för mycket dopamin och störd synapsfunktion, som ger psykos.

Läs mer hos ScienceDaily.