Inflammation, immunfunktion och schizofreni

Immunsystemet eller infektionsförsvaret är väldigt komplext

Det finns starka bevis för att många olika kontaktvägar eller kombinationer av kontaktvägar vid schizofreni kan ge subklasser av sjukdomen, som svarar olika på olika sorts terapier.

I framtiden kan vi klassificera schizofreni i undergrupper, som inflammatorisk, dopaminerg, glutaminerg eller genetisk.

Genom att identifiera dessa subgrupper kan de få speciell behandling för att minska återfall och kvarvarande symptom.

Dessutom kan det ge tidigare diagnos och identifiering av hög risk individer, som skall ge möjlighet för tidig intervention och bättre behandlingsresultat.

Läs mer hos Psychiatric Times.

0
0
0
s2smodern

Pruninghypotesen fel?

spines

Bristen på spines ger sämre kontakt mellan nerver i hjärnan

Överpruning i tonåren där för mycket kontakter i form av större spines rensas bort anses spela en stor roll för uppkomsten av schizofreni.

En ny studie med mikroskopi utmanar denna hypotes, eftersom bara mindre spines minskade, men inte större spines.

De tyder på att brist på spines orsakas av att inte spines kan skapas och/eller stabilisera nya eller kortvariga spines.

Det gör att hypotesen om överpruning måste omprövas.

Om CACNB4 är överaktiv så minskar mindre spines hos nerver som odlas i skålar. 

Läs mer hos Healio.

0
0
0
s2smodern

Högintressant om schizofreni i Stockholm 15 maj

KI

Du kan ställa frågor efter föreläsningarna.

Välkommen till en halvdag med populärvetenskapliga föreläsningar om forskning kring psykossjukdom. 

Vi vänder oss till alla intresserade - patienter, anhöriga, vårdpersonal, forskare och allmänheten.

Programmet börjar med en utställning i foajén med information om psykossjukdom och Svenska schizofrenistudien S3, från kl.12.30

Tid och plats: 15 maj 2017 kl 12:30-17, Erling Persson-salen i Aula Medica, Nobels väg 6, Karolinska Institutet, Solna. 

Föreläsningarna handlar om: Genetiska riskfaktorer för schizofreni, Migrations- och stressfaktorer och risk för schizofreni,

Inflammation och schizofreni, Kvalitetsregistret PsykosR • App-baserad behandling,

Från hudcell till nervcell - omprogrammerade stamceller för studier av psykiatrisk sjukdom och Kreativitet och psykisk sjukdom.

Läs mer hos Karolinska Institutet och på Facebook.

0
0
0
s2smodern

Hälsan allt bättre – men ångest och oro ökar

ångest

54 % av unga kvinnor har ängslan, oro och ångest (över vadå?)

Vi lever allt längre, allt hälsosammare och överlever dödliga sjukdomar allt bättre.

Samtidigt ökar sjukskrivningarna eftersom den psykiska ohälsan växer.

Antalet kvinnor som insjuknar årligen har ökat med 71 procent mellan 2010 och 2015.

Stress, sömnbesvär, trötthet och ångest drabbar betydligt fler kvinnor än män.

Hela 54 procent av gruppen unga vuxna kvinnor, 16-29 år, säger sig besväras av ängslan, oro och ångest.

Det framgår av Socialstyrelsens lägesrapport.

Läs mer hos Socialstyrelsen

0
0
0
s2smodern

Infektioner vanligare vid schizofreni och hos 36 %

virus

Vissa genförändringar vid schizofreni påverkar infektionsförsvaret

Personer med schizofreni har 64 % större risk för infektioner än normalt och 36 % drabbas av infektioner mot 25 % normalt. En dansk registerstudie har kommit fram till detta.

Risken för allvarligare infektioner vid schizofreni jämfört med normalt:

  • HIV (0,2 % / 0,05 %)
  • Blodförgiftning (0,7 % / 0,3 %)
  • Hepatit (1,4 % / 0,2 %),
  • Hudinfektioner (12 % / 6 %)
  • Tuberkulos (0,12 % / 0,06 %)
  • Mag-tarminfektioner (8,7 % / 6 %)
  • Sexuella infektioner (2,6 % / 1,5 %)
  • Urinvägsinfektioner (3,6 % / 2 %).

Missbruk och andra kroppsliga sjukdomar var mest viktiga för allvarliga infektioner.

Varje sådan risk gav 2,7 gånger större risk för allvarliga infektioner både vid schizofreni och hos normalpersoner.

För att minska risken för allvarliga infektioner krävs förbättringar i hygien, diet, vaccinationer, behandling av kroppsliga sjukdomar och läkemedel. 

Läs mer hos MedicalXpress.

0
0
0
s2smodern

Livet förkortas med 14,5 år av schizofrenin

liv

I Afrika blev livet kortast

En metaanalys av 11 studier fann att schizofreni förkortade livet med 14,5 år i genomsnitt och att ingen större minskning sågs över tid.

Män levde 2,3 år kortare än kvinnor.

Kortaste livslängden fanns i Afrika, men det var bara en studie.

Den förväntade livslängden var 65 år.

Att livet förkortas har många förklaringar - hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, metabola biverkningar av antipsykotika, missbruk, rökning, dålig diet, brist på motion och självmord. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

0
0
0
s2smodern