En kraftig genetisk koppling mellan kroppsvikt (BMI) och vanliga psykiska sjukdomar har en studie på 500 000 individer visat.

De genetiska riskvarianterna för depression och bipolär var kopplade till ökande vikt, medan majoriteten för riskvarianterna för schizofreni gav minskad vikt.

Om man har risk för att få schizofreni är chansen mindre att vara överviktig.

Läs mer hos Medscape.

Peter Salgo är professor i medicin and anestesiologi vid NewYork-Presbyterian Hospital och Columbia University Vagelos College för läkare och kirurger i New York, New York.

Han intervjuar en professor i psykiatri, som säger att vårdcentralerna kan inte upptäcka och behandla schizofreni annat än i ett senare stabilt läge, men kontakt med psykiater bedöms behövas ibland.

Idag har man oftast haft symptom i ett år innan man hamnar hos psykiatern.

Det gäller att upptäcka psykossymptomen så tidigt som möjligt.

Problemet är att de med psykossymptom inte inser att det är sjukligt.

Läs mer hos MD.

Psykosregistrets höst nyhetsbrev finns att läsa på nätet.

Toppslätskivling

Kan LSD och magiska svampar bota psykiatriska tillstånd?

Forskningen på psykedeliska droger har återigen tagit fart.

Nya studier tyder på att de kan hjälpa vid bland annat depressioner och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Läs mer hos forskning.se.

Kognitiv nedsättning förekommer vid schizofreni och finns redan 10 år före insjuknandet under tonåren och kanske också i barndomen.

Vad som händer med kognitionen efter insjuknandet har varit mer oklart.

En ny studie med en kontrollgrupp normala friska och efter 9 år visade att efter psykos inträffade en sänkning i IQ vid schizofreni, men ej för andra psykoser.

Nedsättningen orsakades ej av antipsykotika.

För de som var sjukare i schizofreni var minskningen i IQ  större.

Verbalförmåga och minnet var särskilt nedsatt vid schizofreni.

Läs mer hos American Journal of Psychiatry.

Psykisk ohälsa sprids likt en epidemi.

I världen bedöms 450 miljoner människor gå med en obehandlad depression.

För att öka takten inom forskningen bjöd Kanadas ambassad i Stockholm in till Mental Health Day – en temadag om psykisk hälsa.

Inaktivitet är en stark riskfaktor. Liksom övervikt och fetma. Olika faktorer som alla bidrar till ökad inflammation i kroppen.

The bigger the belly, the smaller is your brain, säger Professor Roger McIntyre slagkraftigt och kunde tydligt också visa med bilder på hjärnan att det finns samband mellan storleken på hjärnan och övervikt.

Läs mer hos Life Science Sweden.