Livet förkortas med 14,5 år av schizofrenin

liv

I Afrika blev livet kortast

En metaanalys av 11 studier fann att schizofreni förkortade livet med 14,5 år i genomsnitt och att ingen större minskning sågs över tid.

Män levde 2,3 år kortare än kvinnor.

Kortaste livslängden fanns i Afrika, men det var bara en studie.

Den förväntade livslängden var 65 år.

Att livet förkortas har många förklaringar - hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, metabola biverkningar av antipsykotika, missbruk, rökning, dålig diet, brist på motion och självmord. 

Läs mer hos Psychiatry Advisor.

0
0
0
s2smodern

GABA-brist och förändring hos immunceller påvisad vid schizofreni

Gabather

Svensk-danska Gabather utvecklar ett antipsykotikum med GABA-effekt

Patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller.

Det visar de första resultatet från ett stort forskningsprojekt vid Karolinska institutet.

Projektet vill ta ett helhetsgrepp på mekanismerna bakom sjukdomen och på så sätt bädda för nya, effektivare läkemedel.

Läs mer hos forskning.se.

Läs originalartikeln hos Molecular Psychiatry.

0
0
0
s2smodern

Dålig kontakt i hjärnan vid 14 års ålder kan leda till psykiska besvär

kontakt

Också hjärnan har kontaktsvårigheter

Likt fingeravtryck har hjärnan ett mönster av fungerande kontakter karaktäristiskt för varje person.

En ny studie visar dessa kontakter blir individuella i tonåren, men dess mognad är försenad hos personer med psykiska symptom.

Svagare kontakter innebär större psykiska symptom och problem.

Skillnaden blev tydlig först vid 14 års ålder, vilket tyder på att tonåren är en känslig period då genetiska och miljöstörningar kan kombinera och leda till psykiska sjukdomar. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

0
0
0
s2smodern

Socialförmåga sjunker tidigt och kvarstår lågt

socialförmåga

Dålig socialförmåga typiskt vid schizofreni

Personer med schizofreni och andra psykossjukdomar, som följts i 20 år får dålig socialförmåga tidigt och som sedan kvarstår över tiden.

En del blev bättre och en del sämre, men totalt sett blev det ingen skillnad.

Personer med milda sociala störningar i barn och tonår stämde överens med sociala problemen senare i livet.

De med sämst socialförmåga hade mer negativa symptom, arbetslöshet och hemlöshet.

Perioden på år eller månader före första psykosen och 6 månader efteråt kan vara då det går att förebygga nedgång i socialförmåga.

Schizofreni gav ofta stora sociala svårigheter, medan bipolär och depression gav bara måttliga sociala svårigheter eller ingen försämring alls.

Den stora skillnaden mellan schizofreni och bipolär ligger inte i neurokognition utan socialkognition (sociala handikapp). Det finns behandlingar för att förbättra socialkognition, men ännu inga läkemedel. 

Läs mer hos Schizophreniaforum.org.

0
0
0
s2smodern

Studie: D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner

vitamin D

50 % med schizofreni kan ha brist på vitamin D. Luftvägsinfektioner är vanligare

En stor sammanställning av studier publicerad i BMJ tyder på att D-vitamin kan minska risken för luftvägsinfektioner och bäst effekt fick personer med låga nivåer.

Men resultatets kliniska relevans råder det delade meningar om.

Läs mer i Dagens Medicin.

0
0
0
s2smodern

Förändringar i RNA-klyvning: en ny risk för schizofreni

RNA-klyvning

Skall vi känna oss RNA-klyvda nu?

Ny forskning har hittat delar av DNA som ändrar regleringen av bildningen av proteiner vid schizofreni.

Risken för schizofreni ökar för att det blir fel när genkopior skall klyvas till mindre delar, som skall bli proteiner i hjärnan.

De felaktiga proteinerna fungerar sämre, vilket skapar problem.

Tidigare har epigenetiska förändringar ansetts bidraga till schizofreni, men denna riskmekanism är helt ny, men inte ensamt ansvarig för sjukdomen. 

Läs mer hos EurekAlert.

0
0
0
s2smodern