Nästa år ger Johan Cullberg ut boken »Gustaf Fröding och kärleken«.

I den avfärdar han myten att Fröding led av schizofreni: Han var depressiv och drabbades av djupa alkoholpsykoser (fem delirium tremens) men var inte schizofrent sjuk.

Efter tredje deliriet gick hans hörselhallucinationer aldrig över.

Men han var medveten om sina röster och hade inga vanföreställningar.

Läs mer i Läkartidningen.

Du har inte rätt att posta kommentarer