Ranvier noder

En ny studie pekar på att Ranviernoderna - gap mellan axonens myelinskikt som ökar hastigheten på de elektriska signalerna - kan vara ett ställe där potentiella molekylära bovar bakom schizofreni kan finnas.

En färsk forskningsrapport pekar ut ankyrin-3, ett protein som förankrar membranproteiner i dessa noder.

En gen för denna molekyl har starkt stöd för att öka risken för bipolär samt även preliminärt schizofreni.

Läs mer på Schizophreniaforum.org.