hjärna

Personer med schizofreni eller bipolär har fortfarande större risk att dö tidigare än befolkningen i övrigt enligt en engelsk studie.

I själva verket har gapet i dödlighet ökat för de med allvarlig psykisk sjukdom trots att förbättringar skett inom psykiatrin.

Omkring tre-fjärdedelar av dödsfallen var naturliga orsaker, som hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom.

Läs mer på Netdoctor.