epilepsi

Patienter med schizofreni har sex gånger högre risk än dem utan sjukdomen att drabbas av epilepsi.

Den slutsatsen dras i en ny studie.

Läs mer i Dagens Medicin. Tack Geta för tipset!