Forskare har upptäckt ett protein i hjärnan som spelar roll i att reglera kroppsvikten.

Proteinet, som kallas RGS9 2, har tidigare kopplats till ofrivilliga, slumpmässiga rörelser, som är biverkningar hos läkemedel för behandling av Parkinson och schizofreni.

Forskarna upptäckte den nya rollen för RGS9 2, när de studerade dessa biverkningar, som kallas dyskinesier.

Läs mer hos MedicalXpress.