striatum

Striatum i rött

Ett problem har varit att när man försöker att via symptom identifiera, vilka som kommer att få psykos, så utvecklar bara 30 % av denna grupp psykos.

Nu har forskare funnit i gruppen med tidiga tecken på psykos, så får de psykos som har en förhöjd tillverkning av dopamin i hjärnans striatum.

Detta stöder dopaminhypotesen vid schizofreni.

Från Schizophreniaforum.org.