Sömnproblem och schizofreni kan ha gemensamma rötter, vilket ger hopp om att sjukdomen kan förbättras om sömnproblemen löses.

I en ny studie undersöktes sömn- och cirkadiskarytmen hos personer med schizofreni och forskarna fann mycket mer sömnproblem vid schizofreni än hos normalpersoner.

Kombinerad med annan forskning som kopplar en gen som förekommer vid schizofreni med sömn-vakenhetscykler hos möss, så tyder fynden på att sömn och schizofreni är mer nära kopplat än tidigare ansetts.

Läs mer hos Live Science.

Du har inte rätt att posta kommentarer