nervöst barn

Forskning finner länkar mellan sexuell, fysisk och psykisk misshandel och övergrepp, mobbning och brister i föräldraskap till schizofreni i vuxen ålder.

Barn som upplevt svåra övergrepp får en tredubblad risk att utveckla schizofreni och liknande psykoser i vuxen ålder.

Detta är resultatet av en studie på 80 000 personer i England.

De barn som utsatts mest fick upp till en 50 gånger förhöjd risk att utveckla schizofreni jämfört med barn som inte utsatts för misshandel och övergrepp.

Läs mer i The Raw Story.