Komplikationer under födseln följt av cannabisanvändning är de 2 starkaste faktorerna som kan förutse att en psykos skall inträffa tidigt i livet enligt ny forskning.

Förutom cannabis, socialklass och födselkomplikationer har psykos i familjen och kön (män får psykoser tidigare än kvinnor) också påverkat åldern för psykosdebut.

Läs mer i Medscape.