Högre doser av nyare eller atypiska antipsykotika och allvarligare negativa symptom är kopplade till lägre nivåer av hormonet oxytocin i cerebrospinalvätska hos personer med schizofreni enligt en ny studie.

Läs mer hos NEWSMedical.