En kortare tid av obehandlad psykos (DUP) är kopplat till förbättrat behandlingsresultat under lång tid framöver hos personer med schizofreni har en ny undersökning kommit fram till.

Sjukdomsförloppet var mer gynnsamt, färre inläggningar och bättre allmän funktionsförmåga fann man också under en uppföljningstid upp till 33 år.

Att tidigt upptäcka och behandla schizofreni är viktigt för att få ett bra behandlingsresultat.

En DUP på kortare tid än ett år gav bättre behandlingsresultat.

Läs mer hos NEWSMedical.