En dansk undersökning har kommit fram till att schizofreni som startar hos personer under 18 års ålder har blivit 3 gånger vanligare under en 40 års period.

Tidigare drabbades oftare pojkar än flickor, men nu drabbas fler flickor än pojkar.

Forskarna tror att en mängd faktorer orsakar detta som ändrat diagnossystem, droger och mer fokus på barnpsykiatri.

Läs mer hos NEWSMedical.