föräldrar

Engelska forskare har undersökt för första gången hur släktingar till personer med schizofreni talar om gener för att förklara närvaron av schizofreni i familjen. Syftet var att se om diskussioner om gener kunde lindra föräldrarnas skuldkänslor och särskilt mödrarnas. De fann att familjen talade om att gener interagerade med andra saker, som trauman och droger, vilket därmed ersatte snarare än tog bort skuldkänslorna, eftersom de föreställde sig att sådana saker kunde ha förhindrats av dem. Läs mer hos MedicalXpress.

Kommentarer   
Geta
#1 Geta 2012-09-08 14:44
Det har jag misstänkt länge- att man skyller på generna för att minska på skuldbördan. Nu är det ju sällan som personer med schizofreni föder barn, så det går inte att skylla på oss om schizofreni fortlever.
Citera
Lägg till kommentar