runsten

Långtidsminnet?

Hur blir ens erfarenheter av en händelse omvandlad till ett minne som kan kommas ihåg månader och även år senare.

Amerikanska forskare har kommit närmare svaret på den frågan och identifierat nyckelmolekyler som kan omvandla korttidsminnen till långtidsminnen.

Dessa proteiner kan användas för att skapa läkemedel som kan förbättra minnet och lindra kognitiva symptom, som kan förekomma vid schizofreni, depression, Parkinsons och Alzheimers.

Läs mer hos MedicalXpress.

Du har inte rätt att posta kommentarer