prefrontal

Amerikanska forskare har identifierat neuroreceptorn som tros orsaka kognitiva problemen vid schizofreni.

Studien undersökte rollen av glutamat (NMDA) receptorer i prefrontala kortex för sjukdomsutbrott.

Tidigare visste man att genetiska defekter leder till NMDA defekter, men denna studie undersökte varför genetiska förändringar i NMDA-receptorn är kopplad till tankestörningar.

Forskarna anser att förstå funktionen av NMDA-receptorer är nyckeln för att förstå psykisk sjukdom.

Läs mer hos Yale Daily News.