Psykisk funktion är en indikator på livskvalité, men kroppslig hälsa är en annan.

En studie av franska forskare visar att kroppslig hälsa är en faktor vid schizofreni som är starkare kopplad till livskvalité och dålig kroppslig hälsa kan ge en ökad risk för återfall i psykos.

Låg livskvalitè gav störst risk för återfall i psykos. Äldre personer med schizofreni som var mer noga med medicineringen hade bättre funktionsförmåga och mindre risk för återfall i psykos.

Läs mer hos GoodTherapy.