De tre signalämnena serotonin, dopamin och glutamat verkar alla vara inblandade vid schizofreni. Nu visar Per Svenningssons forskning på möss att alla tre signalämnena påverkar en gemensam molekyl, som fått namnet DARPP-32. När halten av denna molekyl förändrades i mössens hjärnor, fick de symptom som påminner om en psykos. Upptäckten kan leda till bättre förståelse av sjukdomen och förhoppningsvis till bättre mediciner. Läs mer i Dagens Nyheter.
Se även Nature.
Tidigare om DARPP-32.
Effekter av kaffe
Nytt ämne DARPP-32 involverat

Lägg till kommentar