Det är välkänt att schizofreni, bipolär och allvarliga depressioner leder till ökad dödlighet i kroppsliga sjukdomar.

Därför har psykiatrin infört kontroller av den kroppsliga hälsan för att upptäcka kroppsliga sjukdomar och behandla dem så att dödligheten minskar.

Tyvärr verkar det som sådana kontroller av den kroppsliga hälsan saknar bevisad effekt enligt en nyligen utvärdering av Cochrane.

Det betyder inte att hälsokontroller är felaktiga utan bara att ingen undersökning gjorts som bevisar att de gör nytta och minskar dödligheten som tanken är att de skall göra.

Läs mer hos Cochrane.