Ett ämne DARPP-32 är sänkt i framdelen av hjärnan vid schizofreni och kan vara involverat i sjukdomen. Neurotransmittorerna dopamin och glutamin tros vara inblandade i hjärnans prefrontala felfunktion vid schizofreni enligt den mest populära teorin. Två receptorer, som föreslagits involverade där, reglerar ett ämne DARPP-32, som påverkar flera receptorer och jonkanaler i hjärnan. En studie på 14 personer med schizofreni visar att halten av DARPP-32 var sänkt i de prefrontala delarna av hjärnan jämfört med normalpersoner. Det är ännu inte klart om detta är orsaken till schizofreni eller om det är en indirekt effekt av en annan "orsak".

Källa:

Albert KA, Hemmings HC Jr, Adamo AI, Potkin SG, Akbarian S, Sandman CA, Cotman CW, Bunney WE Jr, Greengard P
Evidence for Decreased DARPP-32 in the Prefrontal Cortex of Patients With Schizophrenia.
Arch Gen Psychiatry 2002 Aug;59(8):705-12

Kommentar:

Intressant, eftersom det stöder den populäraste hypotesen dopamin-glutamin. Forskarna bakom är också av absolut världsklass. Sannolikt går det att finna läkemedel som påverkar DARPP-32 och som kan ges i tabletter, vilket gör det väldigt intressant. Det är viktigt att komma ihåg att 10-15 % idag inte får effekt av antipsykotika, som griper in i dopaminsignaleringen. Det finns därför utrymme för andra hypoteser och orsaker än dopamin-glutamin.

Lägg till kommentar