kroppslig sjukdomar

En rad olika kroppsliga sjukdomar, som kräver sjukhuskontakt kan bidraga till ökad risk för schizofreni tyder en ny studie, som är baserad på danska befolkningsregister.

Risken för schizofreni var högre inom de första åren efter kroppslig vård, men var klart förhöjd åtskilliga år efteråt.

96 % hade sjukhuskontakt för kroppslig sjukdom före sin schizofrenidiagnos.

Risken för schizofreni fördubblades och forskarna tror att orsakerna till detta kan vara komplex med flera faktorer som gener och miljö.

Läs mer i medwireNews.