Professor Lennart Wetterberg leder den svenska forskargrupp, som hittade en okänd partikel i hjärnan vid schizofreni.

Han intervjuas i Läkartidningen om denna upptäckt.

Läs artikeln här.

Läkartidningen skriver om de nya okända partiklarna i hjärnan, som förknippats med schizofreni.

Läs artikeln här.

Lägg till kommentar