GABA

GABA

En ny studie med magnetisk resonans spektroskopi tyder på att nivåerna av GABA är reducerad hos äldre med schizofreni, men inte hos yngre. Minskningen i GABA var kopplat till sämre närminne.

Alla även normalpersoner har en nedgång i GABA med ökande ålder, men nedgången var större vid schizofreni.

Det har funnits tidigare studier med annorlunda resultat, men denna studie skedde med en känsligare teknik.

Med den här tekniken går det att mäta GABA i hjärnan på levande personer.

Att det sker variation med åldern gör det viktigt vid studier av schizofreni att studera sjukdomen hos äldre, eftersom behandlingen kanske kan behöva vara annorlunda där.

Ett fåtal i denna studie hade inte använt antipsykotika, men de hade samma nedgång i GABA med åldern som de övriga. GABA finns i interneuronen, som tros ha stor betydelse för schizofrenin.

Från Schizophreniaforum.org.

Kommentarer   
Admin1
#1 Admin1 2015-04-23 15:54
Intressantast är egentligen inte att mäta GABA i sig utan den effekt, som minskningen ger i hjärnan. Inte omöjligt att det går att göra framöver med EEG t.ex.
Citera
Lägg till kommentar