Studie: D-vitamin skyddar mot luftvägsinfektioner

vitamin D

50 % med schizofreni kan ha brist på vitamin D. Luftvägsinfektioner är vanligare

En stor sammanställning av studier publicerad i BMJ tyder på att D-vitamin kan minska risken för luftvägsinfektioner och bäst effekt fick personer med låga nivåer.

Men resultatets kliniska relevans råder det delade meningar om.

Läs mer i Dagens Medicin.

Du har inte behörighet att skriva kommentarer.

Comments powered by CComment