Barn till föräldrar med schizofreni har sämre motorik

Movement ABC testet, som testar motoriken med olika uppgifter

514 danska 7-åringar har sedan 2013 blivit undersökta bl.a med motoriska tester.

De har fått sätta pluggar i hål på en platta med både höger och vänster hand, de har gått på en linje, kastat en boll och balanserat på en bräda.

Resultatet blev att barn till personer med schizofreni klarade sig dubbelt så dåligt motoriskt, men inte barn till bipolära eller normala barn.

Tidigare forskning har visat koppling mellan dålig motorik och schizofreni samt att koppling finns mellan motoriska problem som barn och schizofreni.

Forskarna skall fortsätta studien för att se vilka barn som får schizofreni.

Läs mer hos forskning.dk.

Kommentarer   
Admin1
#2 Admin1 2017-11-10 14:34
Barn som senare får schizofreni har sämre motorik än andra barn:
https://www.healio.com/psychiatry/schizophrenia/news/online/%7Bdc8474a2-2b3e-41fc-8438-b980f7bbf7ce%7D/genetic-risk-for-schizophrenia-linked-to-poorer-neuromotor-development
Citera
Geta
#1 Geta 2017-09-22 17:04
Det finns så många teorier. Handlar det inte om träning. Kan det inte ha varit så att barn till schizofrena föräldrar inte har fått träna sin motorik?
Citera
Lägg till kommentar