Psykos orsakas av förhöjt dopamin i hjärnan och antipsykotika blockerar dopamin.

Forskare har funnit att en aktivator av genen IGF2 metyleras (epigenetisk förändring) och slås på, vilket försämrar synapsernas funktion, men ökar även tillverkningen av dopamin.

Det är alltså både för mycket dopamin och störd synapsfunktion, som ger psykos.

Läs mer hos ScienceDaily.