Albert Einstein hade en son med schizofreni, liksom Nobelpristagaren James Watson

”Hyperreflektivitet” kan hjälpa kreativiteten – till en viss gräns.

Den danska studien baseras på sjukvårds-information om nära 12 000 universitetsanställda och deras första och andra gradens anhöriga.

Resultatet visar en signifikant ökad förekomst av schizofreni bland syskon, barn och syskonbarn till akademikerna jämfört med befolkningsgenomsnittet.

För bipolär sjukdom var risken signifikant högre för föräldrar, far- och morföräldrar och syskonbarn.

Den schizofrena patientens ”hyperreflektivitet” och tendens att ifrågasätta vedertagna sanningar kan ge ökad kreativitet hos de anhöriga, som alltså delvis delar deras arvsanlag.

Läs mer hos Forskning & Framsteg.