Forskarna har funnit att schizofrengenerna försvinner långsamt med tiden från människans gener och att schizofreni kan i framtiden kanske försvinna som sjukdom.

Neandertalarna och Denisovan hade fler schizofrenigener i sitt genom än vad vi har idag och gener har alltså försvunnit.

Men inga skillnader sågs för autism, depression och bipolär.

Vid schizofreni är ärftligheten hög, vilket leder till färre barn föds och färre med schizofreni.

Läs mer hos University of Melbourne.