Att åldras behöver i sig inte medföra sämre psykisk hälsa.

Men ensamhet och isolering är vanligare, liksom antidepressiva läkemedel.

Ofta går ohälsa att förebygga.

Läs mer hos RSMH.

Textförfattaren, musikern och artisten Marie Nilsson Lind har haft depressioner ända sedan hon var i tolvårsåldern.

Musiken och kreativiteten har följt henne lika länge och är det som håller henne uppe, tillsammans med kärleken till hennes närstående.

Läs mer hos RSMH.

Färre sökte vård för psykiatriska tillstånd som ångest och depression under coronapandemins första månader, men inrapporteringen av nya fall av adhd och liknande tillstånd ökade, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

Läs mer i Läkartidningen.

RSMH:s forskningsstipendium på 40 000 kr tilldelas Gabriella Rudstam för att studera effekten av musikterapi och bildskapande vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Hon är doktorand på musikterapiprogrammet, Institutet för Kommunikation och Psykologi, Aalborgs universitet i Danmark.

Läs mer hos RSMH.

Ylva Kristina Larsson

Jag har valt att skriva lite om PTSD den här gången. Posttraumatiskt stressyndrom. 

Jag har själv diagnosen komplex PTSD.

När psykologen berättade om den här diagnosen för mej så föll många bitar på plats i mitt inre. 

Jag kunde förstå många av mina reaktioner och olika beteenden som jag kallat för ”knäppa” eller gjort mycket för att dölja tidigare.

Läs mer i RSMHBloggen.

Nästan var tionde svensk drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, men många får aldrig rätt hjälp.

I och med coronapandemin riskerar fler att traumatiseras.

Den nya nationella strategin på området psykisk ohälsa måste därför också handla om att bygga upp ett bättre stöd för personer som behöver vård för sina trauman.

Läs mer i Aftonbladet.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt.