Ylva Kristina Larsson

Jag har valt att skriva lite om PTSD den här gången. Posttraumatiskt stressyndrom. 

Jag har själv diagnosen komplex PTSD.

När psykologen berättade om den här diagnosen för mej så föll många bitar på plats i mitt inre. 

Jag kunde förstå många av mina reaktioner och olika beteenden som jag kallat för ”knäppa” eller gjort mycket för att dölja tidigare.

Läs mer i RSMHBloggen.

RSMH:s forskningsstipendium på 40 000 kr tilldelas Gabriella Rudstam för att studera effekten av musikterapi och bildskapande vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

Hon är doktorand på musikterapiprogrammet, Institutet för Kommunikation och Psykologi, Aalborgs universitet i Danmark.

Läs mer hos RSMH.

Nästan var tionde svensk drabbas av posttraumatiskt stressyndrom, men många får aldrig rätt hjälp.

I och med coronapandemin riskerar fler att traumatiseras.

Den nya nationella strategin på området psykisk ohälsa måste därför också handla om att bygga upp ett bättre stöd för personer som behöver vård för sina trauman.

Läs mer i Aftonbladet.

Ungefär 30 % av de med schizofreni har PTSD, vilket är drygt 3 gånger högre än normalt.

 
Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH 

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa anser att deprimerade borde få tillgång till psykologisk behandling i högre utsträckning än idag.

Runt en miljon svenskar åt någon gång under 2018 antidepressiva preparat.

Det innebär en 25 procentig ökning de senaste 12 åren.

Samtidigt kan möjligheten att få tillgång till psykologisk behandling vara en nära nog hopplös kamp.

Detta trots att Socialstyrelsen konstaterar att det är den mest effektiva åtgärden vid lindrig och medelsvår depression.

Läs mer hos RSMH.

Lovisa Rydén

Vi lever i en föränderlig värld.

Men när man lever i den varje dag så verkar den vara oföränderlig.

Vi vandrar längs den väg som världen gett oss att gå på, vi skapar rutiner och vi låter oss omslutas av den trygghet som ramarna vi skapat ger oss.

När jag inte vet om mina tankar och känslor är riktiga eller bara grundade i kemiska obalanser så vet jag fortfarande att marken jag står på är fast, att jag har en deadline ett visst datum och att Coop stänger klockan 23.00.

Läs mer i RSMHBloggen.

Elin Engström

Jag brukar tycka att jag är en stabil person, bra på att organisera och göra det viktigaste först.

Kanske har jag en genetisk sårbarhet för psykisk ohälsa.

Ofta är jag osäker på vad som är psykiskt friskt och psykiskt sjukt hos mig själv.

Jag har svårt att veta var gränsen går mellan sorg, stress och psykisk ohälsa.

Läs mer hos RSMHBloggen.