Ångest verkar ha en negativ effekt på livskvaliteten hos medelålders och äldre personer med schizofreni och kan vara viktigare än depressiva symptom rapporterar forskare. Eftersom ångest som inte upptäcks eller är feldiagnosticerad kan leda till felaktiga och olämpliga behandlingar och ökat lidande, är det viktigt att informera om den höga samsjukligheten mellan ångest och psykotiska sjukdomar.

För att undersöka om ångest är en oberoende faktor vid försämrad livskvalite vid schizofreni och schizoaffektiv sjukdom utvärderades data från en studie på 163 patienter mellan 43 - 84 års ålder.

Forskarna fann att ångest var associerad med dålig livskvalite, även efter kontroll av andra relevanta variabler. Ångest påverkade välbefinnande med vitalitet, socialfunktion och begränsningar i funktionsförmåga p.g.a kroppsliga problem.

De drar slutsatsen att det är viktigt att undersöka om behandling av ångest kan förbättra funktionsförmågan i arbete, fritid och relationer.

Läs Ångest och depression viktiga

Kommentar:

Det finns självdiagnostest för ångest och depression på t.ex. Deprimerad.net. Testningen är gratis där .

Källa:

J Clin Psychiatry 64: 1476-1482 (2003)

PsyciatryMattersMD

Lägg till kommentar